Belko Riv och Sanering AB är ett riv- och saneringsföretag som är verksamt i Göteborg med omnejd. Vi erbjuder selektiv rivning, fullständig rivning, sanering, håltagning och andra tjänster inom branschen.

Med vårt arbete vänder vi oss till både privatpersoner och företag, stora som små. Dessutom genomför vi uppdrag åt fastighetsbolag, fastighetsförvaltare samt industrin.