Sanering

Sanering är en grundlig rengöring

Sanering kan med andra ord beskrivas som rengöring, närmare bestämt en grundlig rengöring. Vi på Belko Riv och Sanering AB utför asbest- och PCB-sanering utifrån arbetsskyddsstyrelsens anvisningar. All deponering, uppmärkning, inkapsling och bortforsling sker på godkänd avfallsstation. 

Vår sanering erbjuds till privatpersoner såväl som till företag, fastighetsbolag och fastighetsförvaltningar. Arbetet vi utför sker utifrån era önskemål och behov, vi kan hjälpa till med både små som stora saneringar. 

Asbest- och PCB-sanering

Inom företaget har vi den erfarenhet och kunskap som krävs för att genomföra en säker sanering, både för asbest och PCB.

PCB finns i vissa äldre byggnader och är farligt för människans hälsa och miljön, därför måste dessa byggnader saneras.

Asbest är också ett farligt ämne, det kan orsaka allvarliga sjukdomar såsom cancer. Med tanke på att det är så pass farligt behöver det hanteras på ett visst sätt, vilket vi har erfarenhet och kunskap inom.

Kontakt

Belko Riv o Sanering AB
Elvir Dautovyc

Telefon: 0704-16 59 24
Mail: info@rivosanering.se