Sanering Trollhättan

Asbest- och PCB-sanering

Sanering kan med andra ord beskrivas som rengöring, närmare bestämt en grundlig rengöring.  Vi på Belko Riv och Sanering AB utför asbest- och PCB-sanering utifrån arbetsskyddsstyrelsens anvisningar. All deponering, uppmärkning, inkapsling och bortforsling sker på godkänd avfallsstation.

Inom företaget har vi den erfarenhet och kunskap som krävs för att genomföra en säker sanering, både för asbest och PCB.

PCB finns i vissa äldre byggnader och är farligt för människans hälsa samt miljön, därför måste dessa byggnader saneras.

Asbest är också ett farligt ämne, det kan orsaka allvarliga sjukdomar såsom cancer. Med tanke på att det är så pass farligt behöver det hanteras på ett visst sätt, vilket vi har erfarenhet och kunskap inom.

Sanering Trollhättan

Sanering Trollhättan

Belko Riv & Sanering AB är ett saneringsföretag som utgår från Göteborg men som också arbetar i dess omnejd, bland annat Trollhättan.

Vår sanering erbjuds till privatpersoner såväl som till företag, fastighetsbolag och fastighetsförvaltningar i Trollhättan och dess omnejd. Arbetet vi utför sker utifrån era önskemål och behov, vi kan hjälpa till med både små och stora saneringar.

Sanering är ofta lösningen. När saneringen inte räcker till erbjuder vi även rivning, antingen tillsammans med sanering eller separat.

Kontakt

Belko Riv o Sanering AB
Elvir Dautovyc
Sanering Trollhättan

Telefon: 0704-16 59 24
Mail: info@rivosanering.se